Vård- och omsorgsutbildning – Bas med språkstöd

Utbildning för dig som har ett intresse för arbete inom vård och omsorg men ännu inte är klar med svenska som andraspråk Grund (SVA). Utbildningen innebär att du studerar svenska som andraspråk samtidigt som du påbörjar din yrkesutbildning inom vård och omsorg.

Utbildningens innehåll

Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2 200 poäng Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3 200 poäng Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4 200 poäng Vård och omsorgsarbete 1 200 poäng Etik och människans livsvillkor 100 poäng.

Efter utbildningen söker du till fortsättningen av din vård- och omsorgsutbildning.

Vill du veta mera ?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anders Drougge.
08 – 120 47 261 eller 070 – 437 14 39
anders.drougge@consensum.se


ansokan