Vård- och omsorgsutbildning

Vill du ha ett givande och ansvarsfullt yrke? Med vård- och omsorgsutbildningen i bagaget kan du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller inom omsorgen som stödassistent eller personlig assistent. Vår utbildning gör dig attraktiv på en marknad där det råder stor brist på personal. 

De gemensamma kurserna i den grundläggande utbildningen är på 1100 poäng, men om du redan läst svenska och samhällskunskap blir det 950 poäng sammanlagt. Respektive inriktning har kurser om 400 poäng. För att erhålla formell kompetens för anställning som undersköterska inom vård och omsorg krävs totalt 1350-1500 poäng.

Studier på heltid motsvarar 20-25 poäng per vecka. Självklart kortar du ner din studietid om du har tidigare betyg eller erfarenhet så att du kan validera och pröva tidigare kunskaper.

Skräddarsy din utbildning

Du kan välja klassrums- eller distansutbildning, heltid eller deltid. Vi har också möjlighet till kvällsstudier. Våra Lärcentrum finns i  Sollentuna och Liljeholmen i Stockholms stad.

Fördjupningskurser - Undersköterska med flera inriktningar!

Efter studier på grundläggande nivå följer fördjupningskurser. Inom alla inriktningar är det stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Efter utbildningen har du formell möjlighet att arbeta som undersköterska. Du ansöker om fördjupning inom respektive inriktning när du är färdig med grundutbildningen.

  • Psykiatri – Arbeta som skötare inom psykiatri med stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar för att ge dem ökad hälsa och livskvalitet
  • Funktionshinder  – Arbeta som stödassistent och ge stöd till personer med livslånga funktionsnedsättningar för ökad hälsa och livskvalitet
  • Förebyggande hälsovård – Arbeta med förebyggande hälsofrågor för stöd till människor att förbättra sin livsstil.
  • Hälso- och sjukvård – Arbeta med akutsjukvård och svårt sjuka människor
  • Äldreomsorg – Arbeta som undersköterska med äldre och sjuka människor. Ett område med mycket stort behov av utbildad arbetskraft.


ansokan

 

Kurser inom Vård och omsorg

GRUNDLÄGGANDE KURSPAKET 1100 p

VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 200
MEDMED01 Medicin 1 150
PSKPSY01 Psykologi 1 50
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 150
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
PSYPSY0 Psykiatri 1 100
SVESVE01 Svenska 1 100
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 50

 

FÖRDJUPNINGSPAKET 400 p 

PSYKIATRI  
PSYPSY02 Psykiatri 2 200
PEASOC0 Socialpedagogik 100
PSYSAM01 Samhällsbaserad psykiatri 100
     
FUNKTIONSHINDER
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
PEASOC0 Socialpedagogik 100
PEAVÅD0 Vårdpedagogik o handledning 100
HAAFRI0 Hälsa och friskvård 100
     
FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD
HAAFRI0 Hälsa och friskvård 100
HAAKOM0 Komplementärmedicin 100
HALKOC0 Kost och Hälsa 100
HALMEN0 Mental träning 100
     
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
SJUAKU0 Akutsjukvård 200
SJUHEM0 Hemsjukvård 100
MEDMED02 Medicin2 100
     
ÄLDREOMSORG
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100