Stödassistentutbildning

Omfattning:  Grundutbildning 1350 poäng

Vill du arbeta med personer med funktionsnedsättningar? Då kan denna utbildningen vara något för dig. Stödassistent är benämningen på en yrkesgrupp som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till människor med funktionsnedsättning. Det är också vanligt att man kallas vårdare eller boendestödjare och i vissa kommuner till exempel habiliteringsassistent, arbetshandledare eller omsorgsassistent.

Stödassistenten kan stödja både barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Arbetet utgår från den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Det är ett fritt och självständigt, omväxlande och ansvarsfullt yrke där du har möjlighet att ständigt utvecklas. Arbetet innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld. Du arbetar med planerade stödinsatser och aktiviteter och samverkar med brukarens nätverk och samarbetspartners. Du ansvarar också för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner och föra social dokumentation.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du lära dig mer om människor och du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur du på ett professionellt sätt kan stödja de människor du möter sätt utifrån deras behov och förutsättningar. Utbildningen innehåller bland annat kurser inom olika pedagogiska områden som specialpedagogik, hälsopedagogik och socialpedagogik, ledarskap och psykiatri med inriktning på funktionsnedsättning.

Skräddarsy din utbildning

Hela kurspaketet omfattar 1350 poäng. Om det visar sig att du har tidigare kunskaper och erfarenheter motsvarande utbildningens innehåll kan tiden för utbildningen kortas ner.

Efter utbildningen

Idag är arbetsmarknaden mycket god för dig som genomgått utbildningen. Du kan arbeta inom exempelvis särskilda boendeformer, daglig verksamhet eller personlig assistans.

Förkunskapskrav

Kunskaper som motsvarar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Vill du veta mera ?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anders Drougge.
08 – 120 47 261 eller 070 – 437 14 39
anders.drougge@consensum.se


ansokan