Lärlingsutbildning

Vill du arbeta som Stödassistent eller Skötare inom psykiatrisk verksamhet? 
På en lärlingsutbildning får du en unik möjlighet att lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats och du får både erfarenhet och kontakter vilket kan ge dig en bra start i karriären.

Att gå en lärlingsutbildning innebär att gå bredvid en mentor/ handledare som handleder dig på arbetsplatsen. Lärlingsutbildning är för dig som vill lära dig ett yrke i skarp miljö, där du befinner dig i verkligheten hela tiden. Utbildningen innebär ett upplägg där praktik och teori går hand i hand. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.

Läraren och handledaren följer din utveckling och hjälper dig framåt genom din yrkesutbildning. Varje vecka har du minst en dag förlagd till skolan tillsammans med din lärare och övriga dagar i form av arbetsplatsförlagt lärande. Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats. Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen som på den skolförlagda varianten.

Varje utbildning börjar med en orienteringskurs på 2 veckor. Under orienteringskursen gör du en studieplanering och besöker din eventuella lärlingsarbetsplats. Under orienteringskursen upprättar du bl.a. en individuell pedagogisk studieplan, vi kartlägger tillsammans dina förutsättningar för att genomföra en lärlingsutbildning och du blir matchad mot en lämplig lärlingsplats.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom pedagogik, psykologi och psykiatri. Hela kurspaketet omfattar 1350 poäng poäng. Du kan bli antagen upp till 1350 poäng om du väljer att läsa Gymnasiearbetet på 100 poäng. Om det visar sig att du har tidigare kunskaper och erfarenheter motsvarande utbildningens innehåll kan tiden för utbildningen kortas ner.

Kostnader

Du får låna böcker och andra läromedel.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

• stödassistent
• personlig assistent
• boendestödjare
• ledsagare
• avlösare
• elevassistent
• skötare inom psykiatri

Du kan arbeta inom olika typer av boende, daglig verksamhet, hemma hos brukaren, korttidsvistelse, lägerverksamhet m.m.

 

 

 

 

Kurser – Stödassistent

GRUNDLÄGGANDE KURSER
  Orienteringskurs, lärling 50
  Vård och omsorgsarbete 1 200
  Hälsopedagogik 100
  Medicin 1 150
  Psykologi1 50
  Psykiatri 1 100
  Specialpedagogik 1 100
  Specialpedagogik 2 100
  Vårdpedagogik och handledning 100
  Friskvård och hälsa 100
  Människans säkerhet 100
  Socialpedagogik  100

 

Kurser – Skötare inom psykatriverksamhet

GRUNDLÄGGANDE KURSER
  Orienteringskurs, lärling 50
  Vård och omsorgsarbete 1 200
  Hälsopedagogik 100
  Medicin 1 150
  Psykologi1 50
  Psykiatri 1 100
  Psykiatri 2 200
  Specialpedagogik 1 100
  Socialpedagogik 2 100
  Samhällsbaserad psykiatri 100