Enstaka kurser

Du som redan har en grundutbildning, via Consensum eller annan skola, kan fördjupa och bredda dina kunskaper genom Enstaka kurser. Därigenom ökar din kompetens och dina valmöjligheter på arbetsmarknaden. Vi vägleder dig gärna i dina val.

ansokan

 

Kursutbud enstaka kurser

 

VÅRD OCH OMSORG

 

GERVÅR01

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

GERÄLD01

Äldres hälsa och livskvalitet

200

HAABAR0

Barnhälsovård

100

HAAFRI0

Hälsa och friskvård

100

HALHAL0

Hälsopedagogik

100

HALKOC0

Kost och hälsa

100

HAAKOM0

Komplementärmedicin

100

HAAKOS0

Kost, måltid och munhälsa

100

HALMEN0

Mental träning

100

MEDMED01

Medicin1

150

MEDMED02

Medcin2

100

MÄNETIK0

Etik och människans livsvillkor

100

PEASOC0

Socialpedagogik

100

PEAVÅD0

Vårdpedagogik o handledning

100

PSKPSY01

Psykologi 1

50

PSKPSY02A

Psykologi 2a

50

PSYPSY01

Psykiatri 1

100

PSYPSY2

Psykiatri 2

200

PSYSAM0

Samhällsbaserad psykiatri

100

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a:1

50

SJUAKU0

Akutsjukvård

200

SJUHEM0

Hemsjukvård

100

SJULIN0

Lindrande vård

100

SJURÄD0

Räddningsmedicin

100

SPCSPE01

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE02

Specialpedagogik 2

100

SVASVA01

Svenska som andra språk

100

SVESVE01

Svenska 1

100

VÅRVÅR01

Vård och omsorgsarbete 1

200

VÅRVÅR02

Vård och omsorgsarbete 2

150

     
  BARN OCH FRITID  

PEDKOU0

Kommunikation 100

PEDLÄR0

Lärande och utveckling 100

PEDMÄI0

Människans miljöer 100

PEDPEG0

Pedagogiskt ledarskap 100

PEDBAS0

Barns lärande och växande 100

PEGPEA

Pedagogiskt arbete 200

PEDPED0

Pedagosika teorier & praktiker 100

PEGSKP0

Skapande verksamhet 100

ENTENR0

Entreprenörskap 100

SOCSOI0

Socialt arbete 200

SOISOO0

Sociologi 100

 GRUGRD0

Grundläggande vård och omsorg 100