Barn- och fritidsutbildning

Att arbeta med barn- och ungdomar är roligt och givande. Du har ett stort ansvar och spelar en viktig roll i barnets tillvaro. Vår Barn- och fritidsutbildning förbereder dig för ett arbete med barn och ungdomar inom skola och fritid som elevassistent, barnskötare eller personlig assistent. Yrken där det råder stor efterfrågan på utbildad personal.

De gemensamma kurserna i den grundläggande utbildningen är på 750 poäng med möjlighet att lägga till svenska och samhällskunskap till 900 poäng sammanlagt. Respektive inriktning har sedan kurser om 500 poäng så att du totalt kan erhålla en utbildning om 1400 poäng. 

Studier på heltid motsvarar 20-25 poäng per vecka. Självklart kortar du ner din studietid om du har tidigare betyg eller erfarenhet så att du kan validera och pröva tidigare kunskaper.

Skräddarsy din utbildning

Du kan välja klassrums- eller distansutbildning, heltid eller deltid. Våra Lärcentrum finns i Sollentuna och Liljeholmen i Stockholm stad.

Fördjupningskurser – Elevassistent med två inriktningar

Efter studier på grundläggande nivå följer fördjupningskurserna. Inom båda inriktningarna finns stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Du ansöker om fördjupning inom respektive inriktning när du är färdig med grundutbildningen.

  • Elevassistent/Barnskötare – Arbeta med barn och ungdomar inom skola och fritid.  Som elevassistent arbetar du som stöd för elever med särskilda behov under elevens hela skoldag och på fritids.
  • Personlig assistent  –  I ditt arbete blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bistå med sociala och praktiska insatser. Du ger ett professionellt stöd genom att utveckla och stärka personen i sin vardag och skapar förutsättningar till ett självständigt liv

 


 

 

Kurser inom Barn och Fritid

GRUNDLÄGGANDE KURSER lika för alla inriktningar:
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
PEDKOU0 Kommunikation 100
PEDLÄR0 Lärande och Utveckling 100
PEDMÄI0 Människans miljöer 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
PSKPSY01 Psykologi 1 50
SVESVE01 Svenska 1 100
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 100
SAMSAM1a1 Samhällskunskap 1a1 50
     
Fördjupningskurser inom respektive inriktning
ELEVASSISTENT/BARNSKÖTARE
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
PEGPEA Pedagogiskt arbete 200
PEDPED0 Pedagogigska teorier & praktiker 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
ENTENR0 Entreprenörskap 100
     
PERSONLIG ASSISTENT
SOCSOI0 Socialt arbete 200
SOISOO0 Sociologi 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg 100
ENTENR0 Entreprenörskap 100