Utbildningar

Vi har utbildningarna för dig som vill arbeta med människor inom yrken där det råder stor efterfrågan på personal. På Consensum VUX kan du studera Barn- och fritidsutbildningen och vård- och omsorgsutbildningen och välja mellan flera olika studieformer beroende på hur ditt liv ser ut. Du tilldelas en mentor som tillsammans med dig skapar en individuell studieplan och genom APL, arbetsplatsförlagt lärande, får du prova yrket på riktigt. 

Grundutbildning

Grundutbildning inom Vård- och omsorg respektive Barn- och Fritid innehåller grundläggande kurser samt svenska och samhällskunskap. Det finns fem starttillfällen under året. Både klassrumsutbildning och distansutbildning startar samtidigt. Distans har ett antal närträffar på skolan. Grundutbildningen i Vård och omsorg är på 47 veckor om studierna görs på heltid och i Barn- och Fritid är det 37 veckor grundutbildning. I kurser om 200 poäng ingår praktik.

Fördjupning

När kurserna i grundutbildningen är klara har behörighet att söka vidare till fördjupningskurser uppnåtts. Det är 400 poäng inom fördjupning i Vård- och omsorg och 500 poäng inom fördjupning Barn- och Fritid.  Utbildningen är distansutbildning alternativt flexutbildning med ett antal närträffar på skolan. Även här ingår praktik i kurser om 200 poäng.

Enstaka kurser

Det finns flera starter under året. Alla dessa kurser går på distans, med introduktion på skolan. Praktik ingår om kursen är på 200 poäng.