Klagomålshantering

Vi lyssnar på dig.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras.

Om någon av våra elever/studerande inte upplever sig nöjd och önskar framföra klagomål hänvisar vi först och främst till ansvarig pedagog/mentor, i andra hand till verksamhetsledare Lena Asplund 08-120 230 41 lena.asplund@consensum.se eller utbildningsansvarig Carin Jogre tel 070-7336421 carin.jogre@consesum.se. I de fall den studerande inte känner sig trygg i detta kan denne vända sig till Consensums Vd Niklas Anderberg, niklas.anderberg@consensum.se med sitt ärende. Alla medarbetare på skolan har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till behörig person.

Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Vi vill lyssna för att förstå och kunna förändra. Vi följer upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig. Vi ser gärna att du fyller i blanketten till höger för vår formella klagomålshantering.

Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Likabehandlingsplan som finns under fliken viktiga dokument.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sen ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.

Studerande inom ramen för Komvux kan om de inte tycker att situationen löser sig på ett tillfredsställande sätt också kontakta Rektor för vuxenutbildningen sin hemkommun.

Se kontaktuppgifter nedan.

Stockholms stad John Envall, rektor 08-508 355 45

Sollentuna Rektor/samordnare: Anita Simak 08-579 223 21

Upplands Väsby; Stefan Quas 08-590 976 24

Järfälla Cecilia Dahlin, rektor 08-580 285 00

Solna Natalia Gura rektor 08-734 26 46

KCNO , Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm Svante Ingler, rektor 08–5555 97 01