Studieform

Som vuxenstuderande är det ibland knepigt att få ihop studierna med livet. Som elev på Consensum VUX kan du välja mellan ett stort antal studieformer. Det finns också möjlighet att påverka ditt studieupplägg på flera olika sätt.

Studietakt

Välj den studietakt som passar dina förutsättningar bäst.  I distansutbildning finns hel- eller halvfart som standard, men om du inte är beroende av csn kan du välja en helt egen studietakt. Detta planerar du tillsammans med din mentor när ni upprättar din individuella studieplan.

Distansutbildning

Distansstudier innebär att du självständigt genomför dina studier via en lärplattform på webben med ledning av en lärare. Introduktioner och redovisningar sker på skolan, till exempel skriftliga sluttentamina eller diskussionsseminarier. Consensum har inte möjlighet att erbjuda distansutbildning för dig som är folkbokförd i Stockholms kommun.

Närutbildning

Väljer du närutbildning är det undervisning tre dagar i veckan på skolan. Övriga dagar har du tillgång till Consensums engagerade lärare för handledning och inspirerande studiemiljö med lärtorg och utrymmen för grupparbeten. Du får låna kurslitteratur. Tillgång till dator på skolan samt fri frukost och frukt varje dag är andra fördelar. Du kan även studera i närutbildning på kvällstid.

Flexibelutbildning

När du studerar ditt fördjupningspaket har du skaffat dig studievana och rutiner för att lyckas i dina studier – då erbjuder vi dig ett flexibelt upplägg med lektioner en dag i veckan och möjlighet att studera på skolan varje dag med nära tillgång till handledning av din lärare.

Validering och prövning

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” Def departementsskrivelsen Ds 2003:23

Om du har tidigare erfarenhet och kunskap men inga betyg har du möjlighet att validera och pröva dina kunskaper och få betyg på dessa. Detta gör det möjligt att påverka utbildningstakten och eventuellt korta ner din studietid.

Du går först igenom en kartläggande intervju där vi tillsammans tar reda på vilka möjligheter du har att validera och pröva. Utifrån kartläggningen planeras vilka kursmål som du kan validera teoretiskt och/eller praktiskt samt om du därefter vill gå vidare med en prövning.

Har du intyg eller andra handlingar som styrker din erfarenhet inom vård och omsorg lämnar du in dessa. Minst 6 månaders erfarenhet från arbete med vård och omsorg krävs för att validering eller prövning ska vara möjlig. Intervjun kan även kompletteras med en skriftlig självskattning.