Arbetsplatsförlagt lärande

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Under grundutbildningen omfattar din APL cirka 8 veckor och när du läser ditt fördjupningspaket är det cirka 4 veckor.

APL ger dig en unik chans att uppleva ditt framtida jobb på nära håll och att skapa kontakter inför framtiden. Consensum erbjuder varje år en handledarutbildning till de personer som handleder dig som är studerande. 

NYTT INFÖR HÖSTEN – APL samordnare

Consensum vuxenutbildning har till hösten 2016 anställt Anette Mårtensson.

Anette ska arbeta som APL samordnare och kommer huvudsakligen att fokusera på att söka upp och knyta arbetsplatser till våra utbildningars APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Consensum förstår vikten av samarbetet med arbetsgivaren där eleverna, genom sina APL platser, också gör det möjligt att knyta viktiga kontakter för framtiden.