Starttider och ansökningar 2017

Ansökan

Om Du önskar söka till Consensums utbildningar vänder Du dig till Komvux i din hemkommun. Du är också välkommen på någon av våra Drop-in tider så hjälper vi dig gärna!
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor kring Consensums utbildningar eller kring din ansökan är du välkommen att ringa eller skriva till oss. Under Kontaktuppgifter hittar du de olika kontaktpersonerna.
Läs mer

 

Sista ansökningsdag  för start våren 2017

 

 

Sista ansökningsdag

Kursstartsdatum från och med

Februari 2017

26/2

24/4 2017

April 2017

2/4

29/5 2017

Juni 2017

11/6

7/8 2017

Juli 2017

16/7

11/9 2017

Augusti 2017

20/8

16/10 2017

September 2017

24/9

20/11 2017

 

Prövning av kurs

När man gör en prövning följer man inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand för att sedan tentera av kursen vid prövningstillfället.

Om du önskar göra en prövning ansöker du om detta genom att mejla till syv.vuxnorrort@consensum.se. I mejlet skriver du för- och efternamn, personnummer, adress och hemkommun samt vilken kurs du vill skriva prövning i. Har du betyg i kursen sedan tidigare behöver du även bifoga det betyget i mailet.

Kostnad för prövning är 500 kronor per kurs.
(Har du betyget F i kursen sedan tidigare så kostar prövningen inte något)

Sista anmälningsdagen är fyra veckor före prövningstillfället. Vänligen observera att du inte registreras förrän du betalat in avgiften 500 kr.  

Kurser som vi erbjuder prövning i är:

Medicin 1

MEDMED01

150 poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100 poäng

Hälsopedagogik

HALHAL0

100 poäng

Psykiatri 1

PSYPSY0

100 poäng

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 poäng

Psykologi 1

PSKPSY01

50 poäng

Kommunikation

PEDKOU0

100 poäng

Människors miljöer

PEDMÄI0

100 poäng

Entreprenörskap

ENTENR0

100 poäng

Svenska 1

SVESVE01

100 poäng

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100 poäng

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50 poäng

 

Prövningsdagar – 2017
25:e september  
27:e november  
   

 

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen innehåller grundläggande kurser inom programmen vård- och omsorg samt barn- och fritid, inklusive svenska och samhällskunskap. Det finns fem starttillfällen under året, både klassrumsutbildning och distansutbildning. De startar samtidigt i januari, mars, maj, augusti eller oktober. Det finns dessutom både dag och kvällstid i klassrumsutbildningen. Heltidsstudier omfattar 20 poäng per vecka. Det ingår totalt tre praktiktillfällen i hela utbildningen. Distansutbildningen har ett antal träffar på skolan.

Alla grundkurser läses gemensamt inom respektive program. Fördjupningskurserna som du söker separat innebär olika kurser beroende på vilken fördjupning du valt.

 

Fördjupning

När kurserna i grundutbildningen är klara har behörighet att söka vidare till fördjupningskurser uppnåtts. Det är 400 poäng inom fördjupning i Vård- och omsorg och 500 poäng inom fördjupning Barn- och Fritid.  Utbildningen är distansutbildning alternativt flexutbildning med ett antal närträffar på skolan. Även här ingår praktik i kurser om 200 poäng.

 

Enstaka kurser

Det börjar nya enstaka kurser en gång per månad. Alla dessa kurser går på distans, med introduktion, handledning och prov på skolan. Praktik ingår i kurser som är på 200 poäng.